Home > Nederland > Overijssel > Wil de echte Annie opstaan

Wil de echte Annie opstaan

Een felle concurrentiestrijd tussen twee kindertheatergezelschappen uit het oosten van ?t land. Ze zijn allebei ongeveer gelijktijdig op het idee gekomen de musical Annie uit te gaan voeren.

En ze vinden allebei, dat zij als eerste dat plan hadden. En dan rijst natuurlijk de vraag: wie heeft de beste Annie?

Deel dit

Vorig artikel

Volgend artikel