Kinderen moeten Gronings volkslied kennen

De helft van alle Groningers vindt dat kinderen op de basisschool het Groningse volkslied uit hun hoofd moeten leren. Dit blijkt uit een enquête, die in opdracht van RTV Noord is gehouden door onderzoeksbureau Aha!.

Het Gronings volkslied is zeer goed bekend. Van de ondervraagden wist 91 procent dat Groningen een eigen volkslied heeft en 71 procent kon het ook daadwerkelijk zingen, al ging het maar om een paar regels. Opmerkelijk is dat jonge volwassenen van 18 tot en met 34 jaar meer waarde hechten aan het volkslied dan de leeftijdsgroep van 35 tot en met 49 jaar. De 64-plussers zijn het meest gesteld op het Grunnens Laid.
Uit het onderzoek blijkt verder dat Groningers trots zijn op hun provincie: 89 procent beantwoordt de vraag daarover volmondig met ‘ja’. Ook wordt er nog aardig wat Gronings gesproken: 62 procent van de inwoners zegt in de streektaal te praten.

Bron: RTV Noord

Het laatste nieuws