In de ban van het water

Bijna twintig boeren en ongeveer net zoveel gezinnen in het gebied de Noordwaard in Werkendam moeten noodgedwongen het gebied verlaten. Ze moeten plaats maken voor het wassende water.

Het gebied was een binnendijks gebied en wordt nu een buitendijks gebied om zo het waterpeil in de rivieren te laten dalen. In het gebied waar water moet gaan stromen staan momenteel nog ongeveer vijftig woningen en zijn 23 boeren actief.

,,Veel woningen worden door het projectbureau van Rijkswaterstaat gelabeld met kleuren. Als je woning rood is, dan moet deze weg. Als je huis een geel label heeft gekregen, ben je een twijfelgeval en de woningen die groen zijn gemarkeerd, zijn veilig.” zegt Aart Knoop van bewonersvereniging Bandijk. Aan die Werkendamse dijk liggen de woningen die in de toekomst moeten wijken.
Alleen weten veel bewoners nog niet waar ze aan toe zijn, omdat het labelen nog niet klaar is. Bovendien krijgt iedereen ook te maken met een individuele beoordeling ,,Het is leven tussen hoop en vrees.”

Het laatste nieuws