Hardste overlast Schiphol

Niet Aalsmeer, Zwanenburg of Amstelveen heeft het meeste te lijden onder het vliegtuiglawaai van Schiphol maar :Uitgeest.

Het Noord-Hollandse plaatsje ligt pas sinds de opening van de Polderbaan onder de aanvliegroute en heeft het zwaar te verduren. In Uitgeest werden het afgelopen jaar geluidspieken van 104 decibel gemeten.

Het laatste nieuws