Wonen we straks in de Noordzee?

Binnen een jaar moet er duidelijkheid komen over de mogelijkheid een polder aan te leggen in de Noordzee.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin om een verkennend onderzoek gevraagd wordt. Volgens het CDA zou het moeten gaan om een polder van 50.000 tot 100.000 hectare: in het laatste geval bijna twee keer zo groot als de Noordoostpolder! De zeepolder moet een oplossing bieden voor het ruimtegebrek in Nederland en kan ook de kust beschermen. Bovendien zijn de grondprijzen op het vasteland zo gestegen dat het voor het eerst financieel gezien ook haalbaar lijkt.

Het laatste nieuws