Voorburgers verzetten zich tegen komst Jami

De omstreden politicus Ehsan Jami is niet welkom in Voorburg. Buurtbewoners verzetten zich hevig tegen de komst van de omstreden politicus.

Voor de politicus wordt momenteel een flatwoning aan de Prins Bernhardlaan verbouwd om hem een veilig onderkomen te kunnen geven. De aanpassing gebeurt op verzoek van de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding, omdat Jami al lange tijd bedreigingen ontvangt. De buurt is door Woningbouwcorporatie WoonInvest ingelicht over de komst van de politicus en de verbouwing van de flat. Diverse buren voelen zich overdonderd door de komst van de oprichter van het Centraal Comite voor Ex-Moslims en gemeenteraadslid van Leidschendam-Voorburg. Ze zijn bang dat hun eigen veiligheid in het geding zal komen als Jami de woning betrekt. De gemeente heeft inmiddels een protestbrief met ongeveer vijftig handtekeningen ontvangen.

Het laatste nieuws