‘t Zandt kost politie geld

De langdurige strijd die de politie met de pyromaan van ‘t Zandt heeft gevoerd komt het korps duur te staan.

Korpschef Dros heeft laten weten dat de politiemacht die dag en nacht in de weer was in het dorp ervoor heeft gezorgd dat de politie haar prestatiecontract niet kan naleven. De bedoeling is dat er jaarlijks zo’n 9700 verdachten worden aangebracht bij het Openbaar Ministerie. Door de enorme inzet om de pyromaan van ‘t Zandt te stoppen lukt dat Groningen dus niet. Volgens RTV Noord loopt het korps daarom veel geld mis. Dros hoopt nu dat het ministerie van Justitie een uitzondering wil maken.

Het laatste nieuws