Paviljoen mag in winter op strand

Strandpaviljoens mogen van de provincie in de winter op het strand blijven staan. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben unaniem met de verandering ingestemd.

Voor alle Texelse strandtenten geldt de regel waarbij het hele jaar exploiteren onder voorwaarden wordt toegestaan. Zo mogen de waterkerende werking van de duinen, het dynamisch kustbeheer en de natuur niet lijden onder de aanwezigheid van een strandpaviljoen.

Exploitatie kan alsnog worden verboden als er daadwerkelijk schade wordt verwacht. Toetsing aan de Natuurbeschermingswet moet in twijfelgevallen uitsluitsel geven.

Het laatste nieuws