Huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld zien de feestdagen in december met angst en beven tegemoet: rond die tijd stijgt het aantal meldingen van mishandelingen in huis dramatisch.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld probeert op alle mogelijke manieren het geweld te stoppen. Zo heeft het steunpunt op de oergezellige margriet Winterfair in de Utrechtse jaarbeurs een kraam ingericht met confronterende foto’s.

Voor meer informatie kunt u hier terecht

Het laatste nieuws