Golf van inbraken in horecazaken

De politie in Limburg ziet de laatste tijd een toename in het aantal inbraken in horecazaken.

Vanaf half oktober zijn er in Maastricht en omgeving tien inbraken in cafés gepleegd, waarbij in de meeste gevallen op de zelfde wijze gehandeld is. Zo werden in enkele gevallen cafés vooraf bezocht door enkele personen, die met name opvielen door hun taalgebruik. Zij spraken dan vermoedelijk een Oost-Europese taal gemengd met zeer gebrekkig Duits. Zo’n ?bezoek’ werd meestal gevolgd door een inbraak in de daaropvolgende nacht. Ook werd er in de meeste gevallen in de woningen boven de cafe’s ingebroken.

Het laatste nieuws