Gladde wegen tijdens bietencampagne

De jaarlijkse oogst van kool en bieten zorgt ook dit jaar weer voor glade wegen. De landbouwvoertuigen die de producten van het land naar de koelhuizen vervoeren verliezen regelmatig klei.

Deze gladde klei kan een gevaar opleveren voor weggebruikers. De betreffende wegen worden voordurend gecontroleerd door de wegbeheerder. Daarnaast zijn in deze gebieden waarschuwingsborden neergezet. Automobilisten wordt geadviseerd hun snelheid en rijgedrag aan te passen, omdat de modder niet altijd goed zichtbaar is. Zeker bij nat weer zijn de wegen spekglad.

Het laatste nieuws