Geluidsscherm niet welkom

Woede en ergernis bij inwoners van het Zeeuwse Kapelle. Pal voor de woningen die langs het spoor liggen, wordt een 3 meter hoge geluidswal aangelegd tegen het treinlawaai.

Maar hoe goed bedoeld ook, de meeste inwoners zijn het scherm liever kwijt dan rijk. Ze hebben helemaal geen last van het geluid en wat erger is… ze raken hun mooie uitzicht kwijt!

Het laatste nieuws