Eindelijk Grunneger Biebel

De Grunneger Biebel is klaar. Het is de eerste Bijbelvertaling ooit in het Gronings. Er in totaal 34 jaar aan het bijzonder boek gewerkt.

De bijbel is vertaald vanuit het Grieks en Hebreeuws omdat de … het boek zo origineel mogelijk wilden houden. Ook de apocriefe boeken, door de protestanten niet erkende bijbelboeken zijn vertaald.

De zestig vertalers hebben allemaal een cursus bijbelvertalen gehad. Ze waren al bedreven in het schrijven in het Gronings. De bijbel gaat dinsdag naar de drukker. Het boek gaat 2500 paginas tellen en heeft een oplage van 3000. In oktober wordt het tijdens de Bijbeltiendaagse uitgebracht.

Het laatste nieuws