Couveusekinderen zonder leerproblemen

Jaarlijks worden in ons land zo’n vierduizend kinderen te vroeg geboren. Deze couveusekinderen wegen bij hun geboorte vaak net iets meer dan een pak suiker en hun hersenen zijn nog lang niet volgroeid.

Ouders krijgen nu vrijwel altijd te horen dat hun kinderen die achterstand vanzelf inlopen. Maar later ontstaan er toch vaak grote leerproblemen terwijl er met juiste aandacht en oefeningen wel degelijk veel leed te voorkomen is.

Het laatste nieuws