Boze burgers zetten politiek onder druk

Boze burgers van Denekamp zetten CDA-raadsleden onder druk om af te zien van een motie van wantrouwen tegen burgemeester Frans Willeme.

Dinsdagavond beslist de gemeenteraad over het lot van Willeme. De CDA- en PvdA-fractie eisen zijn aftreden, omdat er sinds het aantreden van het college van B en W van incident naar incident is gewerkt. Ook zou Willeme geen teamspeler zijn. Via sms, brieven en e-mail pleiten boze burgers voor behoud van hun burgemeester. Actiegroep “Behoud burgemeester Willeme” heeft inmiddels al 4000 handtekeningen ingezameld. De groep wil deze petitie tijdens de raadsvergadering gaan aanbieden.

Het laatste nieuws