Botulisme geconstateerd in Culemborg

In Culemborg is bij eenden botulisme vastgesteld. Volgens het Waterschap Rivierenland is het bijzonder dat de voor vissen en watervogels dodelijke ziekte in deze tijd van het jaar voorkomt.

In een tweetal grachten in Culemborg zijn de afgelopen tijd al 28 dode eenden gevonden. De bacterie die botulisme veroorzaakt, huist mogelijk in het slib op de bodem van de grachten. Vissen en watervogels woelen dat slib om en raken zo besmet. Als er ijs op het water ligt, is de kans op besmetting minder groot.

Het laatste nieuws