Bijna 270 woningen in Amersfoort op slooplijst

Bijna 270 woningen in Amersfoort staan op een voorlopige slooplijst.

De woningen zullen worden gesloopt, omdat deze te dicht bij het spoor of de weg staan. Daardoor is de geluidsoverlast zo groot, dat zelfs de aanleg van geluidsschermen of stil asfalt niet helpt. Op de saneringslijst staan 187 huizen die te veel hinder ondervinden van drukke wegen en 82 die te dicht bij bij het spoor zijn gebouwd. De gemeente krijgt voor de sloop subsidie van het ministerie van VROM. Met dit geld zullen tot 2011 ongeveer 40 woningen worden afgebroken.

Het laatste nieuws