Bewoners ‘t Zandt achterdochtig

De inwoners van het Groningse ?t Zandt en het gemeentebestuur komen vanavond bij elkaar in een uiterste poging de crisis te bezweren die hun dorp nu al maanden in z’n greep houdt. Een brandstichter heeft sinds augustus al negen keer toegeslagen.

Daardoor is het dorpje met achthonderd inwoners verscheurd door onderlinge achterdocht en wantrouwen, want in feite is iedereen verdacht. De enige oplossing daarvoor lijkt: het pakken van de pyromaan.

Het laatste nieuws